Update donderdag 27 augustus

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

U heeft het thuis gehoord en gemerkt en ook in de media is er aandacht aan besteed: de scholen zijn weer gestart. Wij zijn blij dat alle leerlingen weer op school mogen zijn.

Het Elde College houdt u via deze speciale pagina op de site wekelijks op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten m.b.t. corona en onderwijs. Eerder bent u via de mail geïnformeerd over de belangrijkste maatregelen van het RIVM en de manier waarop de school deze hanteert voor leerlingen en voor medewerkers. Graag uw aandacht voor het volgende:

Het is belangrijk dat alle leerlingen op de hoogte zijn van de basisafspraken:

  • Hygiëne: handen wassen, hoesten in elleboog
  • Bij klachten (ook indien deze zeer licht zijn) thuisblijven en een test aanvragen
  • Dat geldt ook voor huisgenoten
  • In en om de school 1.5 meter afstand houden t.o.v. docenten en overige medewerkers van de school

Wij merken dat het vooral voor groepen leerlingen moeilijk is om 1.5 meter afstand te houden t.o.v. docenten. Wij zullen leerlingen daarop blijven attenderen, o.a. door posters en signalen in de gangen.

Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen in de verschillende aula’s of op het binnenplein. De toezichthouders en conciërges hebben speciale hesjes aan waardoor zij duidelijk zichtbaar zijn. Ook hier geldt: minimaal 1.5 meter afstand.

Registratie afwezigheid
Is uw zoon/dochter ziek of is sprake van lichte klachten, meld dit dan direct bij de mentor en geef tevens de afwezigheid door conform procedure. Wij registreren de afwezigheid in Magister. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt. Mocht onverhoopt sprake zijn van een (vermoeden van) een corona-besmetting dan hebben wij contact met de GGD en wordt in overleg met de GGD de communicatie in gang gezet.

Ouderavonden / kennismakingsavonden
Vanwege de RIVM richtlijnen is het slechts beperkt mogelijk om kennismakingsavonden of ouderavonden te organiseren. De meeste  kennismakingsavonden worden digitaal georganiseerd. Voor enkele leerjaren en afdelingen wordt één ouder per kind uitgenodigd op school. U ontvangt hierover bericht per mail of bent hierover al eerder geïnformeerd.

Herfstvakantie 
De afgelopen weken is helaas gebleken dat het moeilijk is om te voorspellen wat ‘veilige’ reisgebieden zijn. Het dringende advies is, om geen vakantie te boeken naar een onveilig gebied. Houd er bij het boeken van een vakantie rekening mee, dat een bestemming tijdens uw verblijf code oranje of rood kan krijgen of dat een terugreis niet mogelijk is. Mocht onverhoopt een situatie van thuisquarantaine of verlate terugkeer ontstaan, dan is het de verantwoordelijkheid van de leerling om zelfstandig verder te studeren conform planning en te voorkomen dat achterstand ontstaat. Hierbij ligt het initiatief bij de leerling, waarbij er wel contact is met de mentor.

Ventileren en kledingadvies
Experts onderzoeken de luchtkwaliteit op scholen. Ook op het Elde College vindt een dergelijk onderzoek plaats. Conform RIVM-richtlijnen wordt regelmatig en grondig geventileerd, waarbij deuren en ramen openstaan.
Leerlingen dienen hier rekening mee te houden en warme kleding aan te trekken, zeker wanneer de buitentemperatuur verder afneemt. Het is niet toegestaan om jassen aan te houden in het klaslokaal.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS