Corona Archief berichtgeving 27 maart – 23 maart

Update vrijdag 3 april

We zijn ontzettend trots op onze leerlingen die thuis 'gewoon' doorgaan met hun schoolwerk, ondersteund door hun ouders en verzorgers. Ook onze docenten en medewerkers werken hard om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Inspirerend! Bedankt allemaal daarvoor. 

Update donderdag 2 april

Momenteel zijn er geen nieuwe ontwikkelingen die we kunnen vermelden.
We wijzen u nog wel graag op het mooie tijdschrift dat onze leerlingen en docenten maakten over het leven in corona-tijden. Het magazine staat vol interessante tips en leuke verhalen!
Bekijk het speciale magazine van vmbo onderbouw

 

Update woensdag 1 april 

Maatregelen kabinet verlengd
Gisteren werd duidelijk dat de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het corona-virus te voorkomen tenminste tot en met 28 april verlengd worden. Dit betekent o.a. dat de scholen tot en met de meivakantie gesloten blijven. Wij verzorgen (in ieder geval tot de start van de meivakantie op 18 april) onderwijs op afstand.

Inmiddels hebben meer dan 1000 leerlingen de vragenlijst m.b.t. onderwijs en begeleiding op afstand ingevuld. De antwoorden en uitkomsten gebruiken we om deze manier van onderwijs te optimaliseren. Natuurlijk zullen wij nadat de vragenlijst gesloten wordt  (6 april) alle uitkomsten met u delen.

Digitaal schoolfeest
In deze ingrijpende periode ontstaan diverse creatieve oplossingen. Zo wordt op donderdag 2 april landelijk een online schoolfeest georganiseerd. Meedansen? Klik op de volgende link: www.debesteschoolfeesten.nl/onlineschoolfeest

Communicatie per mail en via Its Learning
In sommige gevallen communiceren we met specifieke groepen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Bijvoorbeeld naar aanleiding van de geannuleerde reizen of m.b.t. de afronding van de schoolexamens. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen deze informatie per mail, leerlingen via Its Learning.

Update dinsdag 31 maart

Persconferentie
Vanmiddag is het kabinet in crisisberaad bijeen en vanavond vindt een persconferentie plaats. Minister Slob, onderwijs, is niet bij het crisisberaad aanwezig. De directie van het Elde College wacht de persconferentie af. Mocht eea gevolgen hebben voor de organisatie van het onderwijs of het openstellen van de scholen dan zullen we daarop anticiperen.

Ouderavonden
Enkele weken geleden heeft u in kunnen tekenen voor de 10 minutengesprekken // ouderavonden. Deze gaan niet door.

Vragen
Heeft u vragen over de voortgang van het onderwijs en de begeleiding of maakt u zich zorgen over het welbevinden van uw kind, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter. Heeft u algemene vragen of suggesties, stuur dan een bericht naar de sectordirecteur vmbo/pro en locatie Sint-Michielsgestel, dhr. Spijkers (g.spijkers@eldecollege.nl), of naar de sectordirecteur (t)vwo/havo mw. T. Michon (t.michon@eldecollege.nl). De directie heeft dagelijks overleg en zal proberen uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Update maandag 30 maart 

Informatie ministerie van onderwijs
Wij zijn in afwachting van nadere berichtgeving vanuit het kabinet en het ministerie van Onderwijs. Morgen spreekt het kabinet met diverse deskundigen en morgenavond vindt een persconferentie plaats. Natuurlijk volgen wij de berichtgeving nauwgezet en anticiperen wij op nieuwe ontwikkelingen.

Laks
De scholierenvakbond Laks heeft vandaag een online loket gelanceerd. Examenkandidaten kunnen bij dit loket terecht met vragen, opmerkingen en klachten (examenklacht.nl).

Digitale vragenlijst onderwijs-op-afstand
Vandaag ontvangen de leerlingen via Its Learning (pratijkonderwijs via Teams) een digitale vragenlijst waarbij onderwijs-op-afstand centraal staat. Wij hopen dat leerlingen hun antwoorden voor 6 april insturen. We vragen o.a. naar Tips en Tops, maar ook naar de dagindeling, de rol van ouder(s)/verzorger(s), de voortgang van het leerproces enz. De resultaten van deze vragenlijst worden intern besproken met onze medewerkers, maar ook ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden geïnformeerd. De vragen die we stellen kunt u bekijken in deze pdf. Let op: dit is geen in te vullen vragenlijs, deze wordt via ITs Learning uitgezet.

Afspraken en regels m.b.t. social media
Respectvol omgaan met elkaar en onze omgeving, dat uitgangspunt is de basis van ons leerlingenstatuut en ons protocol m.b.t. social media. Wij zijn er trots op dat onze docenten onderwijs-op-afstand verzorgen en daarbij Its Learning en Microsoft Teams inzetten. Wij willen onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) erop attenderen dat ook in de huidige situatie de regels uit het leerlingenstatuut van kracht zijn en dat disciplinaire maatregelen volgen wanneer leerlingen deze overtreden.

U kunt op ons rekenen
Ons bereiken dagelijks berichten over families en gezinnen in Meierijstad die getroffen zijn door het corona virus. Natuurlijk kunt u op onze steun rekenen, ook nu de school gesloten is.  
 

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS