Leerplicht en schoolverzuim

De controle op de leerplicht is een taak van de (woon)gemeente. De websites van de gemeentes geven informatie over de betrokken leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet staat dat naast de ouders/verzorgers ook de kinderen vanaf 12 jaar zelf verantwoordelijk zijn voor hun schoolbezoek. Leerlingen moeten er dus zelf voor zorgen dat zij op tijd op school en in de lessen zijn. Als de leerplichtambtenaar ingeschakeld wordt, volgen meestal gesprekken, waarbij ook de ouders betrokken kunnen worden. De leerplichtambtenaar kan straffen opleggen of bij een achterliggende problematiek verwijzen naar hulpverlenende instanties. Ouders kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Meer informatie over leerplicht, vrijstelling, (vakantie)verlof staat op de website van de gemeente waarin de leerling woont.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS