Langdurig zieke kinderen

Als een leerling langere tijd niet naar school kan komen, bekijken we samen met de ouders/verzorgers hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij maken we gebruik van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Naast onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij of zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs, vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met zijn of haar klasgenoten en leerkrachten. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de zorgcoördinator. Ook kunt u informatie vinden bij www.ziezon.nl.

Vaak of lang ziek

Leerlingen die opvallend vaak of lang ziek zijn, worden aangemeld bij de schoolarts (GGD).


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS