Schoolvorderingen

De school houdt de vorderingen van de leerlingen bij en ouders ontvangen in ieder geval twee keer per schooljaar een uitnodiging voor een 10-minutengesprek met de mentor. Deze gesprekken volgen na de uitreiking van het eerste en tweede rapport.

Bij het eerste rapport horen ook de procedures rondom de overgang, de zogenaamde Overgangsnormen. Examenleerlingen krijgen in het begin van het schooljaar al informatie over de examennormen en de voorwaarden waaraan een leerling moet voldoen om het diploma te behalen.

Magister

Gedurende het jaar zijn de vorderingen van de leerlingen te bekijken via het leerlingvolgsysteem Magister en via de rapportagekaarten. Ouders krijgen bij aanvang van het schooljaar een inlog voor Magister zodat zij altijd inzage hebben in de schoolvorderingen van hun zoon of dochter.
Een rapportagekaart is een communicatiekaart waarop opmerkingen gemaakt worden over het wel of niet bij zich hebben van materialen, het af hebben van het huiswerk en opmerkingen over het gedrag.

> Bekijk de overgangsnormen


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS