Opbouw ouderbijdrage

De ouderbijdrage bij het Elde College is als volgt opgebouwd:

Algemene ouderbijdrage

Dit bedrag bestaat uit allerlei kleinere voorzieningen met betrekking tot onder andere de leerlingenbibliotheek, starttegoed printtegoed, een bijdrage voor een kluisje en aan de ouderraad, de aansprakelijkheids-, reis- en ongevallenverzekering. Deze bedragen zijn voor iedere leerling hetzelfde.
Deze vrijwillige bijdrage bestaat uit diverse kleinere voorzieningen onder andere de leerlingenbibliotheek, een bijdrage aan de ouderraad en de aansprakelijkheids-, reis- en ongevallenverzekering. Deze bedragen zijn voor iedere leerling hetzelfde.

Bijdrage voor activiteiten

Hieronder vallen de leerjaarafhankelijke kosten; u kunt hierbij denken aan alle door de school geregelde activiteiten rondom de diverse vakken of leerjaren, zoals diverse excursies, introductiedagen, werkweek en buitenschoolse sportactiviteiten.

Bijdrage voor facultatieve excursies

Excursies specifiek voor een bepaald vak als verdieping op de bestaande lesstof. Naast de reguliere schoolactiviteiten is er ook nog een activiteit die buiten het onderwijsprogramma valt. In het 4e leerjaar wordt een skitrip georganiseerd naar Oostenrijk.

Bijdrage verbruiksmaterialen

Lesmateriaal en diensten die door de school aan leerlingen worden verstrekt en waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd. Ook beroepsgerichte kleding/schoeisel valt hieronder.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS