Opbouw ouderbijdrage

De ouderbijdrage bij het Elde College is als volgt opgebouwd:

Algemene ouderbijdrage

Deze vrijwillige bijdrage bestaat uit diverse kleinere voorzieningen onder andere de leerlingenbibliotheek, een bijdrage aan de ouderraad en de aansprakelijkheids-, reis- en ongevallenverzekering. Deze bedragen zijn voor iedere leerling hetzelfde.

Bijdrage voor activiteiten

Hieronder vallen de leerjaarafhankelijke kosten; u kunt hierbij denken aan alle door de school geregelde activiteiten rondom de diverse vakken of leerjaren, zoals diverse excursies, introductiedagen, werkweek en buitenschoolse sportactiviteiten.

Bijdrage voor facultatieve excursies

Excursies specifiek voor een bepaald vak als verdieping op de bestaande lesstof. Naast de reguliere schoolactiviteiten is er ook nog een activiteit die buiten het onderwijsprogramma valt. In het 4e leerjaar wordt een skitrip georganiseerd naar Oostenrijk.

Bijdrage verbruiksmaterialen

Lesmateriaal en diensten die door de school aan leerlingen worden verstrekt en waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd. Ook beroepsgerichte kleding/schoeisel valt hieronder.

Kosten voor kluishuur

Leerlingen kunnen voor € 15,- per jaar een kluisje huren voor hun helm, boekentas, enz. Daarbovenop komt een borgsom van € 10,-. Wie een kluisje wil huren, kan zich aan het begin van het schooljaar bij de conciërges melden. Een kluisje is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld of onderverhuurd. De directie heeft het recht een leerlingenkluisje te openen in het kader van controle op verboden spullen of wanneer daar een specifieke aanleiding toe is. Ook kan het voorkomen dat de kluisjes worden gecontroleerd door een politiemedewerker, uiteraard in samenspraak met de schoolleiding. Degene die een kluisje huurt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de inhoud van het kluisje.

Kosten kopiëren en printen

In de ouderbijdrage voor brugklasleerlingen zit een bedrag van € 10,- voor een tegoed van 200 prints of kopieën. Elke leerling kan tegoed bijkopen als het op is. Het gaat dus om een prepaid systeem met een eenmalige startverplichting.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS