Belangrijke data 2019-2020

Zoals u zult begrijpen zijn in onderstaande data diverse aanpassingen noodzakelijk geworden
a.g.v. de coronacrisis. Voor actuele data en tijden, ontvangen ouder(s)/verzorger(s) met regelmaat berichtgeving via e-mail.
Mocht er toch iets onduidelijk zijn, raadpleeg eerst de mentor van uw zoon of dochter.
U mag ook altijd naar school bellen via 073-8200400.


Start schooljaar: dinsdag 20 augustus 2019

Vakanties en feestdagen

Herfstvakantie

maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie  

maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Tweede Paasdag

maandag 13 april 2020

Meivakantie     

maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020 (incl. Koningsdag)

Bevrijdingsdag

dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaartsdag

donderdag 21 mei 2020

Tweede Pinksterdag

maandag 1 juni 2020

Zomervakantie

maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020


Roostervrije dagen voor alle leerlingen (alle afdelingen, alle locaties)

 • Maandag 19 augustus 2019
 • Vrijdag 4 oktober 2019
 • Vrijdag 22 mei 2020
 • Vrijdag 5 juni 2020  aangepast naar gewone lesdag nav coronaperiode
 • Donderdag 2 juli 2020 aangepast naar gewone lesdag nav coronaperiode
 • Maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli 2020 volg berichtgeving via brieven over deze dagen

  Ouder- en mentoravonden
 • Mentoravond (t)vwo1, vwo/havo1, havo1 en havo/vmbo T1  

  dinsdag 27 augustus 2019

  Mentoravond (t)vwo2, havo2 S

  donderdag 29 augustus 2019

  Mentoravond (t)vwo3, havo3 S

  donderdag 29 augustus 2019

  Mentoravond (t)vwo4, havo4 S                

  woensdag 4 september 2019

  Mentoravond praktijkonderwijs 1 S

  maandag 9 september 2019

  Mentoravond (t)vwo5 en 6 S

  woensdag 11 september 2019

  Mentoravond havo5 S

  woensdag 11 september 2019

  Ouderavond Dyslexie S+SMG

  dinsdag 1 oktober 2019

  Ouderavond profielkeuze tvwo3 S

  dinsdag 8 oktober 2019

  Ouderavond internationale stage tvwo 4 S

  woensdag 9 oktober 2019

  Ouderavond praktijkonderwijs 3 S

  maandag 21 oktober 2019

  Driehoeksgesprekken brugklas vwo, havo, ht en tvwo 2 S            

  dinsdag 22 oktober 2019

  Driehoeksgesprekken brugklas vwo, havo, ht en tvwo 2 S            

  woensdag 23 oktober 2019

  Ouderavond praktijkonderwijs 1 S

  maandag 28 oktober 2019

  Ouderavond leerjaar 1 vmbo S

  woensdag 30 oktober 2019

  Ouderavond leerjaar 1 locatie Sint-Michielsgestel SMG

  woensdag 30 oktober 2019

  Ouderavond leerjaar 1 locatie Sint-Michielsgestel SMG

  donderdag 31 oktober 2019

  Ouderavond profielkeuze havo 3A S

  woensdag 20 november 2019

  Ouderavond profielkeuze havo 3B S

  maandag 25 november 2019

  Ouderavond profielkeuze havo 3C S

  woensdag 27 november 2019

  Ouderavond profielkeuze havo 3 SMG

  woensdag 27 november 2019

  Ouderavond pakketkeuze vmbo TL3 S+SMG

  dinsdag 3 december 2020

  Ouderavond havo 2 t/m 5 en vwo 3 t/m 6  S

  dinsdag 10 december 2019

  Ouderavond vmbo S

  Dinsdag 10 december 2019

  Ouderavond locatie Sint-Michielsgestel
  (uitgezonderd leerjaar 1) SMG

  Dinsdag 10 december 2019

  Ouderavond havo 2 t/m 5 en vwo 3 t/m 6  S

  donderdag 12 december 2019

  Ouderavond vmbo S

  donderdag 12 december 2019

  Ouderavond locatie Sint-Michielsgestel
  (uitgezonderd leerjaar 1) SMG

  donderdag 12 december 2019

  Ouderavond pakketkeuze vmbo T/G 2 SMG

  dinsdag 28 januari 2020

  Ouderavond pakketkeuze vmbo TL2                                  

  woensdag 29 januari 2020

  Ouderavond profielkeuze vmbo BL en KL S

  woensdag 29 januari 2020

  Ouderavond sectorkeuze vmbo B2 en vmbo K2 SMG

  woensdag 29 januari 2020

  Ouderavond vmbo T4 S

  maandag 17 februari 2020

  Driehoeksgesprekken brugklas vwo, havo, ht en tvwo 2 S

  maandag 17 februari 2020

  Ouderavond (t)vwo6 en havo5 S                             

  maandag 17 februari 2020

  Ouderavond TG 4 SMG

  Dinsdag 18 februari 2020

  Ouderavond vmbo K4 en vmbo B4 S

  woensdag 19 februari 2020

  Driehoeksgesprekken brugklas vwo, havo, ht en tvwo 2 S

  donderdag 20 februari 2020

  Ouderavond (t)vwo6 en havo5 S                             

  donderdag 20 februari 2020

  Ouderavond praktijkonderwijs leerjaar 4: cursussen MEWV en PrO-Entree S

  dinsdag 10 maart 2020

  Ouderavond vmbo Schijndel S

  dinsdag 24 maart 2020

  Ouderavond locatie Sint-Michielsgestel (uitgezonderd leerjaar 1) SMG

  Dinsdag 24 maart 2020

  Ouderavond vmbo S

  woensdag 25 maart 2020

  Ouderavond locate Sint-Michielsgestel (uitgezonderd leerjaar 1) SMG

  woensdag 25 maart 2020

  Ouderavond praktijkonderwijs 2: Stage S

  maandag 30 maart 2020

  Ouderavond (t)vwo en havo (uitgezonderd klas 1 en tvwo 2 en examenklassen) S

  dinsdag 7 april 2020

  Algemene ouderavond (t)vwo en havo (uitgezonderd klas 1 en tvwo 2 en examenklassen) S     

  donderdag 9 april 2020

  Ouderavond praktijkonderwijs 1: PSO S

  maandag 8 juni 2020

  Ouderavond brugklas ht en vt (facultatief) S

  dinsdag 9 juni 2020

  Ouderavond brugklas ht en vt facultatief) S        

  donderdag 11 juni 2020


  Eldeweken

 • Eldeweek 1: maandag 28 oktober 2019 t/m vrijdag 1 november 2019
 • Eldeweek 2 locatie Schijndel: maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari 2020
 • Eldeweek 2 locatie Sint-Michielsgestel: maandag 20 januari t/m vrijdag 24 januari 2020
 • Eldeweek 3: maandag 23 maart t/m vrijdag 27 maart 2020 (schoolexamen (toetsweek) havo5 en (t)vwo6 start al halverwege de week ervoor, op 18 maart 2020)
 • Eldeweek 4: dinsdag 23 juni t/m woensdag 1 juli 2020   
                                              
  Rapportperiodes
 • Periode 1: 20 augustus t/m 22 november 2019
 • Periode 2: 25 november 2019 t/m 13 maart 2020
 • Periode 3: 16 maart t/m 10 juli 2020

  Diploma-uitreikingen
 • IB/CAE/TTO junior certificate uitreiking S

  woensdag 2 oktober 2019

  Kwalificatiedocument Praktijkonderwijs S

  donderdag 25 juni 2020

  Vmbo K en vmbo B Zorg & Welzijn, Groen  en DvPr S

  maandag 29 juni 2020

  Vmbo T en vmbo G Schijndel

  dinsdag 30 juni 2020

  Vmbo K en vmbo B Techniek S

  woensdag 1 juli 2020

  Vmbo T en vmbo G Sint-Michielsgestel SMG                     

  donderdag 2 juli 2020

  (T)vwo 6 S

  do. 2 of vr. 3 juli 2020, zie agenda-item

  Havo 5  S

  do. 2 of vr. 3 juli 2020, zie agenda-item

   

  Schoolfeesten

 • Leerjaar 1, S+SMG: : donderdag 10 oktober 2019
 • Leerjaar 2 en 3, S+SMG: donderdag 28 november 2019
 • Carnaval leerjaar 1 en 2, S+SMG: donderdag 20 februari 2020                                                                                                                                    

  Kennismakingsmomenten voor leerlingen groep 8/7 en ouders/verzorgers
 • Vmbo DoeDag S

  donderdag 14 november 2019

  Informatieavond voor leerlingen groep 8/7 en ouders S

  donderdag 21 november 2019

  Informatieavond voor leerlingen groep 8/7 en ouders S

  dinsdag 26 november 2019

  Minilessen vwo/havo, vmbo en Cool Campus tvwo S

  woensdag 11 december 2019

  Open Avond vmbo en praktijkonderwijs S

  vrijdag 24 januari 2020

  Open Dag (t)vwo, havo en ht

  zondag 26 januari 2020

   Kennismakingsmiddag Sportklas S  woensdag 29 januari 2020

  Open Dag locatie Sint-Michielsgestel alle richtingen SMG

  zondag 2 februari 2020

  PROmodag Praktijkonderwijs locatie S

  dinsdag 4 februari 2020

  Minilessen vwo/havo, vmbo en Cool Campus tvwo S

  woensdag 5 februari 2020

  Minilessen locatie Sint-Michielsgestel SMG

  woensdag 12 februari 2020

  Minilessen locatie Sint-Michielsgestel SMG

  woensdag 19 februari 2020

  Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen S + SMG

  dinsdag 3 maart 2020

  Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen S + SMG

  woensdag 4 maart 2020

  Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen (alle richtingen uitgezonderd praktijkonderwijs) S + SMG

  woensdag 17 juni 2020
  aanpassingen, zie persoonlijke berichtgevingen

  Kennismakingsavond ouders nieuwe brugklasleerlingen SMG

  maandag 22 juni 2020

  Kennismakingsavond ouders nieuwe brugklasleerlingen vmbo S

  dinsdag 23 juni 2020

  Vragenuurtje ouders nieuwe brugklasleerlingen (t)vwo, havo en ht S

  donderdag 25 juni 2020

  Kennismakingsavond nieuwe brugklasleerlingen en ouders praktijkonderwijs S

  maandag 6 juli 2020


  Legenda
  S = locatie Schijndel
  SMG = locatie Sint-Michielsgestel
  S + SMG = beide locaties

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS