Boekenfonds

De leerlingen krijgen de schoolboeken in bruikleen van de school. Het boekenfonds beheert de boeken. Via de mentor of de beheerders van het boekenfonds ontvangen de leerlingen aan het begin van het schooljaar hun boeken. De boeken moeten gekaft worden en voorzien van naam en klas van de leerling. De werkboeken waarin geschreven mag worden hoeven niet gekaft te worden.  Deze worden aan het einde van het schooljaar niet ingeleverd. Bij verlies van boeken zorgt het boekenfonds voor een vervangend exemplaar tegen de nieuwprijs.  Een gemiddeld schoolboek kost al snel € 45,- of meer. Aan het einde van het schooljaar stellen de beheerders eventuele schade aan boeken vast. Ouders zijn verplicht deze schade te vergoeden. Hier is geen beroep tegen mogelijk. De eventuele rekening moet voldaan zijn voor aanvang van het nieuwe schooljaar. De betrokken leerling ontvangt geen nieuwe boeken zo lang de rekening niet voldaan is.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS