Aanmeldprocedure

Aanmelden van nieuwe leerlingen op 2, 3  en 4 maart 2021 van 14.00 – 16.30 en van 18.00 – 20.30 uur.

Een goede samenwerking tussen school en ouders is belangrijk voor het welbevinden en het leren van leerlingen. Persoonlijk contact vinden we belangrijk. Het allereerste contact vindt plaats bij de aanmeldingen.

Graag ontvangen wij u, samen met uw zoon of dochter, tijdens de aanmeldingsdagen op het Elde College in Sint-Michielsgestel of op het Elde College in Schijndel.

Plaatsingsprocedure
 

 • Uiterlijk week 18 ontvangt u van ons bericht over de plaatsing: in welke brugklas uw zoon/dochter is geplaatst.
 • Vóór 25 mei: insturen bezwaarformulier indien u niet akkoord bent met de plaatsing van uw zoon/dochter.
 • Vóór 8 juni: u ontvangt de uitslag van de revisievergadering (vergadering waarin de plaatsing opnieuw worden besproken)
 • 23 juni: kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers (o.v.b.)
 • 30 juni: reservedatum kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers (o.v.b.)


Wat heeft u nodig om aan te melden?
 

 • Inschrijfformulier
  Vanaf 1 februari staat het inschrijfformulier op onze site. Graag digitaal invullen, printen, ondertekenen en meebrengen naar de aanmeldingen. Mocht het printen niet lukken, dan vult u het formulier tijdens het aanmelden op school in
   
 • Aanvullende vragenlijst
  Vanaf 1 februari staat ook de vragenlijst op onze site. Graag digitaal invullen, printen, ondertekenen en meenemen naar de aanmeldingen. Mocht het printen niet lukken, dan vult u het formulier tijdens het aanmelden op school in
 • AAK formulier basisschool (indien ontvangen)
  De meeste basisscholen geven hun leerlingen groep 8 een A4-tje met daarop naam, burgerservicenummer en advies.
 • Eventuele beschikkingen (dyslexie etc.), onderzoeksrapporten
  Alleen indien zinvol voor een goede begeleiding van uw kind en voor zover niet op genomen in het leerlingdossier van de basisschool

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS