Aanmelden brugklas schooljaar 2021-2022 

Omdat we de ontwikkelingen met betrekking tot de corona maatregelen niet kunnen voorspellen, heeft het Elde College besloten de aanmeldingen voor schooljaar 2021/2022 volledig online te laten plaatsvinden. Houdt u a.u.b. de site in de gaten voor eventuele aanpassingen voor het geval de scholen op korte termijn weer volledig open zouden mogen.

Ouder(s)/verzorgers(s) die om welke reden dan ook hun kind niet digitaal aan kunnen melden, zijn welkom op het Elde College. Putsteeg 4, 5481 XT Schijndel of Kapelbergstraat 6, Sint-Michielsgestel. Graag telefonisch uw bezoek aankondigen, zodat wij de veiligheidsmaatregelen in acht kunnen nemen. Wij zijn dagelijks van 08:00–16:30 uur te bereiken op (073) 8200400.

Aanmeldperiode

De aanmeldperiode loopt officieel van 1 tot 17 maart 2021, maar u kunt het aanmeldformulier invullen, ondertekenen en versturen vanaf 1 februari. Indien het definitieve advies nog niet bekend is bij de aanmelding, voegen wij dat later alsnog toe.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Hieronder staat het aanmeldformulier. Wij vragen u dit formulier digitaal in te vullen, te ondertekenen en versturen. Verder is er niets nodig (geen kopie identiteitsbewijs/geen adviesformulier van de basisschool). U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.

Aanmeldformulier brugklas

Indien u problemen ondervindt bij het invullen van het formulier, kunt u een mail sturen naar aanmeldingen@eldecollege.nl met hierin uw naam, adres en woonplaats. Wij sturen u dan een fysiek aanmeldformulier en antwoordenvelop toe.

Aanmelden en extra ondersteuningsbehoefte

Is er sprake van een extra ondersteuningsbehoefte, vraagt u dan eerst een gesprek aan met één van de zorgcoördinatoren om te bespreken wat uw zoon/dochter nodig heeft en wat het Elde College kan bieden. Stuur hiervoor een mail naar info@eldecollege.nl

Onderzoeksrapporten en/of beschikkingen kunt u via de mail versturen naar aanmeldingen@eldecollege.nl of per post naar Elde College, Putsteeg 4, 5481 XT Schijndel, t.a.v. de leerlingenadministratie.

 

Telefonisch contact

Een goede samenwerking tussen school en ouder(s)/verzorger(s) vinden wij erg belangrijk. Daarom nemen we vanaf 2 maart telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s) die hun kind aangemeld hebben, omdat we een persoonlijk gesprek belangrijk vinden. Ook is er dan de gelegenheid om vragen te stellen.

 • Het telefonisch contact vindt plaats vanaf 2 maart, tussen 9.00 – 20.00 uur
 • In principe een gesprekje van maximaal 10 min.
 • Bij geen gehoor wordt een tweede keer gebeld
 • Is contact twee keer niet mogelijk, dan krijgen ouder(s)/verzorger(s) een mail
 • In die mail vragen we ouder(s)/verzorger(s) om aan te geven of een gesprekje gewenst is en wanneer dat voor hen het beste uit komt

Kennismakingsgesprek tweetalig vwo

Na aanmelding voor tweetalig vwo volgt een (online) kennismakingsgesprek. Dit gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerling is vooral bedoeld om met elkaar te bespreken wat u van de school verwacht en wat wij van de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen verwachten. Bij twijfel over de capaciteiten kan een aanvullend onderzoek voorgesteld worden. U krijgt een uitnodiging voor het gesprek. 

Persoonlijk contact

Graag ontvangen we zowel de ouder(s)/verzorger(s) als de leerlingen nog voor de start van de grote vakantie op school. Op dit moment gaan we ervan uit we op 23 juni een kennismakingsmiddag organiseren voor de leerlingen en eind juni, begin juli een kennismakingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s). Definitieve data volgen nog.

Aanmelden van nieuwe leerlingen in het kort:

 • Aanmeldingen zijn volledig online
 • Op 1 februari plaatsen we het aanmeldformulier op de site
 • Ouder(s)/verzorger(s) vullen het formulier in, ondertekenen en versturen alles digitaal
 • Verder is er niets nodig (geen kopie identiteitsbewijs/ geen adviesformulier van de basisschool)
 • Bij extra ondersteuningsbehoefte graag eerst gesprek aanvragen (info@eldecollege.nl)
 • De aanmeldperiode loopt van 1 t/m 16 maart, maar het aanmeldformulier mag ingestuurd worden vanaf 1 februari 2021
 • Indien het advies nog niet bekend is, wordt dit later aangevuld na informatie van de basisschool
 • Eventuele digitale onderzoeksrapporten en/of beschikkingen kunt u per mail sturen naar aanmeldingen@eldecollege.nl 
 • Papieren versies van onderzoeksrapporten en/of beschikkingen graag opsturen per post naar Elde College, Putsteeg 4, 5481 XT Schijndel t.a.v. de leerlingenadministratie..
 • Na aanmelding volgt (vanaf 2 maart) telefonisch contact met ouder(s)/verzorger(s)
 • Na aanmelding voor tweetalig vwo volgt een kennismakingsgesprek

 

Plaatsingsprocedure 

 • Uiterlijk week 18 ontvangt u van ons bericht over de plaatsing: in welke type brugklas uw zoon/dochter is geplaatst.
 • Vóór 25 mei: insturen bezwaarformulier indien u niet akkoord bent met de plaatsing van uw zoon/dochter.
 • Vóór 8 juni: u ontvangt de uitslag van de revisievergadering (vergadering waarin de plaatsing opnieuw worden besproken). Onder voorbehoud.
 • 23 juni: kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers. Onder voorbehoud.
 • 30 juni: reservedatum kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers. Onder voorbehoud.
 • Eind juni, begin juli: ouderavond ouders nieuwe brugklasleerlingen. Onder voorbehoud.

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS