Opleidingen
TWEETALIG VWO ATHENEUM HAVO VMBO-G & VMBO-T VMBO-K VMBO-B LWT PRAKTIJKONDERWIJS


Vmbo-k

De kaderberoepsgerichte leerweg (Vmbo-k)

Ook deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die niet veel moeite hebben met leren, maar die hun kennis liever opdoen door praktisch bezig te zijn. In het derde leerjaar beginnen deze leerlingen met een beroepsopleiding.

Het Elde College biedt acht opleidingsmogelijkheden: bouwtechniek, elektrotechniek, metaaltechniek, installatietechniek, technologie en dienstverlening, verzorging, uiterlijke verzorging en landbouw-breed. De leerlingen doen examen in vijf theorievakken en het beroepsgerichte vak. Leerlingen met het diploma kaderberoepsgerichte leerweg worden toegelaten tot niveau 3 of 4 van het mbo.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerlingen die op de basisschool een leerachterstand hebben opgelopen en hiervoor een lwoo-indicatie hebben ontvangen, krijgen extra hulp aangeboden in de vorm van speciale begeleiding en plaatsing in kleinere groepen. Daarnaast kent het Elde College de z.g. huiskamerklassen waar leerlingen met een Lwoo-indicatie die wat meer moeite hebben met leren het grootste deel van hun lessen aangeboden krijgen. Docenten die lesgeven in de huiskamerklassen, verzorgen vaak meerdere vakken, waardoor het aantal docenten waar een leerling mee te maken heeft, beperkt is.

Klik hier voor onze lwoo-brochure. 
Klik hier
voor de vmbo-brochure.