Opleidingen
TWEETALIG VWO ATHENEUM HAVO VMBO-G & VMBO-T VMBO-K VMBO-B LWT PRAKTIJKONDERWIJS


Elde officieel erkend als TTO-juniorschool

Elde College TTO-juniorschool

Op 16 mei 2007 heeft een vierkoppige visitatiecommissie van het Europees Platform, onder leiding van hoogleraar Kees de Bot, het tto-onderwijs in leerjaar 1 t/m 3 aan een grondige inspectie onderworpen. Het eindoordeel was uitermate positief.
Dat houdt in dat het Elde College zich officieel tto-junior-school mag noemen. Uiteraard blijven we hard werken om het hoge niveau van deze afdeling te behouden en om het 'senior certificate' te behalen. In het schooljaar 2008-2009 beginnen de vijfdejaars aan hun opleiding I.B English Language A2.

Klik hier voor een film over de viering van het Tweetalig vwo vanwege de officiële uitreiking van het certificaat TTO-Juniorschool. De film is gemaakt door Noël van Hooft voor tvschijndel.

Docenten 2vwo logo